«Øvelse gjør mester»

Her er noen tips fra messingseksjonen i Bærum Musikk- og kulturskole:

1. La instrument og noter stå fremme mellom hver spilletime. Invester gjerne i et instrumentstativ. Spill første øving etter siste spilletime så raskt som mulig, da øker læringskurven.
2. Det er bedre å spille korte økter oftere enn få lange. Skippertak er ingen god løsning. Unngå panikkøving siste dagen før ny spilletime.
3. Faste rutiner er lettere å gjennomføre enn tilfeldig øving.
4. Sett opp realistiske mål for øvingen. Bestem hva du vil oppnå med øveøkten.
5. Sørg for å finne frem spennende mål. Det kan være konsert, kurs, opptak m.m
6. Foreldre/familie-engasjement er viktig. Familien må finne frem til den beste måten å støtte barnet på, samt sørge for at forholdene for øving er optimale på hjemmebane.
7. Samspill med andre motiverer. Korps er bra!
8. Vis interesse for å investere i ekstra utstyr som noter, cd-plater, hjelpeutstyr og gode instrumenter.
9. Vis interesse for å være med på tilbud om konserter/turer/kurs. Det er utrolig hva møter med gode forbilder kan ha å si for motivasjonen.
10. For å bli en dyktig musiker er det mange ferdigheter som må trenes, noen av de viktigste er: Klang, intonasjon (spille rent), dynamikk (styrkegrader), register (omfang), bygging av selvtillit, konsentrasjon, arbeidsvaner og mental trening.
11. Snakk positivt om andres fremgang.
12. Lytt til gode opptak.
13. Bruk nettet til både se, høre og lese om de forskjellige "heltene".

 

Innøving av nytt stoff

Messingseksjonen i Bærum Musikk og kulturskole skriver:
Man kan lære nytt stoff via gehøret eller ved å lese noter. Her kommer et eksempel på en øvingsstrategi for en utøver som leser noter:

1. Lytte (Lærer spiller/avspilling av cd)
Lytt på melodien. Taktart? Toneart? Slutt-tone? Begynnelsestone? Form? Like deler? Stemning? Kontraster?
2. Se på notene
Tittel? Komponist? Tidsepoke? Hva forteller tittelen deg om musikken? Toneart? Taktart? Dynamikk/musikkuttrykk- hva betyr ordene? Spesielle rytmer? Noe som bør øves spesielt på?
3. Syng melodien
Syng teksten. Syng notenavnene. Syng trinnene.
4. Blås melodien
Blås bare med luften gjennom instrumentet.
Blås gjennom munnstykket.
5. Spill på munnstykket
6. Spill på instrumentet
Øv delene for seg. Sett sammen til lengre og lengre kjeder (perlekjeder) Øv helhet.
7. Vurder spillet
Ta opp, lytt og lag kommentarer.
8. Fremfør resultat

Konsert, oppsummering. Hva har jeg lært?