Vil du gjerne prøvespille et instrument og bli bedre kjent med korpset? Eller vil du begynne med drill?

Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt på jarmusikk@gmail.com eller direkte med

Annika Tullander       mob.: 40 47 80 08 (for musikanter)

        Thomas Bones mob.: 992 23 867 (for drillere)

Dere er naturligvis også velkommen til å besøke oss på øvelsene på onsdager (drill) eller torsdager (musikk).