Nyhet! Drilltriksing for mesterskap

 

Drilltroppen satser friskt og vil i høst ha kurs i drilltriksing for mesterskap. Øvelsen finner sted i gymsalen på mandager fra kl 1900-2000.

 

 

Showdrill

Showdrill er et tilbud til barn som går i 2.klasse på Jar skole. Barna øver i SFO-tiden, onsdager kl 16:00-17:00 i gymsalen.

Vi trener i gymtøy. Med unntak av innkjøp av drillstav til kr. 400,-, er dette kurset gratis.

 

Vi har alltid en oppvisning/juledrillshow siste onsdag før advent for å presentere for foreldrene det vi har lært.

Show-drillere er ikke medlemmer av korpset, men korpset ønsker alle velkommen til vår aspirant-drill fra 3.klasse.

 

Aspirantdrill

Aspirantdrillen øver onsdager kl 1700-1800 i gymsalen. Man kan melde seg på drillkurs i korpsets regi den høsten man starter i 3.klasse. Kandidaten bør da enten kunne noen drillferdigheter eller ha gått et år på Show-drill. Vi anbefaler noen øvelser på show-drillkurset før opptak i aspirantdrillen.

Drillaspirantene får være med på korpsets høstseminar med overnatting i gymsalen.
Etter en oppvisning siste onsdag i november vurderes drillferdighetene til hver enkelt. Dette skjer også til påskedrillshowet.

Drillaspirantene får utdelt uniform etter påske. Etter påske er aspirantene med på korpsets marsjøvelser, øvetiden er da kl 1745-1900. Aspirantene får være med på en del av korpsets oppdrag utover våren. 17.mai er første gang med uniform. Sesongen avsluttes med korpstur ved skoleslutt.

 

 

Juniordrill

Juniordrillen øver onsdager kl. 17:30-18:45 i gymsalen. Dette er overgangsåret man bruker på å komme inn i hoveddrill-troppen. Hvor lenge man er juniordriller avhenger av drillferdighetene til kandidatene. Opptak skjer etter hvert som hoved-troppen trenger nye rekrutter. Praksis er at alle rykker opp samtidig. Ved store årskull kan man dele gruppen.

 

Hoveddrill

Hoveddrillen øver onsdager kl. 17:30-20:00 i gymsalen. Man kan bli medlem av hoveddrillen etter å ha bestått del-prøver og deltatt i samtaler med drill-instruktør. Overgang/opptak til hoved-troppen finner sted på julekonserten eller på våren.

Medlemmer av hoved-troppen deltar på samtlige av korpsets arrangement, dersom ikke annet er avtalt. Enkelte år deltar troppen i drillkonkurranser, som Østlandsmesterskapet. Drillen lager egne jule- og påske-show med alle fire drill-kurs.

Vi har for tiden flere aktive drillere som har vært med siden starten i 2003. Flere av jentene har deltatt i opplæring av de yngste. I tillegg har de selv blitt instruert i tambur-tegn, slik at de kan lede korpset og være tamburmajor-vikar. Fra 15års alder kan drillerne selv melde seg på ulike drill- og instruktør-kurs.

I Jar skoles Musikkorps hoveddrill-tropp kan man være aktiv driller ut det året man fyller 19 år, eller frem til sommeren om man fyller 19 år på våren. Etter det kan man søke instruktør-stillinger eller driller i ungdomskorps.