Korpsets gode hjelpere

Venneforeningen er en forening bestående av venner av korpset.

Foreningen er åpen for alle; foreldre til tidligere korpsmedlemmer, tidligere musikanter, lærere, besteforeldre og andre støttespillere.

Foreningens formål er å støtte korpset der de trenger hjelp både praktisk og økonomisk.

All praktisk innsats er frivillig og det må ikke føles som et press å delta på de dugnader det informeres om.

Økonomisk hjelp gjør du enklest ved å betale kontingent til foreningen vår.

 

 Informasjon

Venneforeningen for Jar Skoles Musikkorps ble dannet i 1979 etter initiativ fra Solvaar Brodwall.

Foreningens formål er å bidra til størst mulig interesse for og støtte til Jar Skoles Musikkorps og dets virksomhet.  Alle som ønsker å markere interesse for Jar Skoles Musikkorps, kan bli medlem.

Midlene Venneforeningen samler inn, gis til korpset som gaver til forskjellige formål. I hovedsak har pengegavene vært gitt som støtte til kjøp av instrumenter. Venneforeningens medlemmer er frivillige dugnadshjelpere under korpsets årlige loppemarked.

 

I inneværende år består styret av:

Leder:            Morten Andli                  andli@online.no                                95492211

Nestleder:       Liv-Marie Bakka             livmarie.bakka@gmail.com                97623676

Kasserer:        Inger Johanne Hammer  ingerjohanne.hammer@hotmail.com   47232706

Sekretær:       Frits Lemstad                frits@lemstad.com                             90869768

Styremedlem:  Bjørg Andreassen           post@petrotank.no                           48241622

Styremedlem:  Elisabeth Trømborg        Elisabeth.Tromborg@iark.no           

Styremedlem:  Øyvind Kristensen          oeyvind.kristensen@gmail.com          97733705

 

Ønsker du å vite mer om foreningen eller kanskje bli medlem? Ta gjerne kontakt med styret! Medlemskontingent er kr. 200,-.