Korpsets gode hjelpere

Venneforeningen er en forening bestående av venner av korpset.

 

Foreningen er åpen for alle; foreldre til tidligere korpsmedlemmer, tidligere musikanter, lærere, besteforeldre og andre støttespillere.

 

Foreningens formål er å støtte korpset der de trenger hjelp både praktisk og økonomisk.

 

All praktisk innsats er frivillig og det må ikke føles som et press å delta på de dugnader det informeres om.

 

Økonomisk hjelp gjør du enklest ved å betale kontingent til foreningen vår.

 

 

Informasjon

Venneforeningen for Jar Skoles Musikkorps ble dannet i 1979 etter initiativ fra Solvaar Brodwall.

 

Foreningens formål er å bidra til størst mulig interesse for og støtte til Jar Skoles Musikkorps og dets virksomhet.  Alle som ønsker å markere interesse for Jar Skoles Musikkorps, kan bli medlem.

 

Midlene Venneforeningen samler inn, gis til korpset som gaver til forskjellige formål. I hovedsak har pengegavene vært gitt som støtte til kjøp av instrumenter. Venneforeningens medlemmer er frivillige dugnadshjelpere under korpsets årlige loppemarked og har egne salgsdisker på korpsets julemesse.

 

I inneværende år består styret av:

Styreleder:          Eigil Ulvin Olsen       eigil.olsen@avinor.no          913 02 910

Sekretær:           Morten Andli             andli@online.no                  954 92 211

Styremedlem:     Ellen Kofstad            ellen.kofstad@msm.no        413 08 060

Styremedlem:     Nina Neteland          ninete@online.no                416 18 991

 

Ønsker du å vite mer om foreningen eller kanskje bli medlem? Ta gjerne kontakt med styret! Medlemskontingent er kr. 200,-.

  

En av foreningens større aktiviteter er å skape ting som selges på Julemessen i november.

Det er dannet flere grupper:

Strikkegruppe - vi strikker ting for salg enkeltvis eller i gruppe
Tekstilgruppe - vi reparerer og ordner tekstiler fra loppemarkedet for salg
Messinggruppe - vi pusser fra loppemarkedet for salg
Marsipangruppe - vi lager og former konfekt for salg
Matgruppe - vi lager sild, marmelade og syltet appelsinskall for salg 


Alt overskudd går til korpset.

Dersom du syntes noe her er spennende å være med på, ta kontakt med oss i Venneforeningen. Har du ikke tid eller overskudd til å være med, er dette helt greit, kanskje kan du møte som kunde på julemessen og bidra på den måten.